Στρέβλωση του Χρόνου στο Νου – Επεξεργασία του Χρόνου σε Κλινικούς Πληθυσμούς, νέο Βιβλίο στη σειρά Βrill Open

Time Distortions in Mind

1 Ιουλίου 2015

Συντάκτες: Αργυρώ Βατάκη, Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθήνα, Ελλάδα και Μελίσσα Άλλμαν, Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο Μίτσιγκαν, ΄Ηστ Λάνσινγ, ΗΠΑ

Η Στρέβλωση του Χρόνου στο Νου παρουσιάζει τη σύγχρονη έρευνα για την επεξεργασία του χρόνου σε κλινικoύς πληθυσμούς, με σκοπό να ρίξει φως στο συσχετισμό διαταραχών στην αντίληψη του χρόνου και εγκεφαλικών διαταραχών. Αυτή η έρευνα μπορεί να διαφωτίσει όχι μόνο την τυπική ψυχολογική λειτουργία, αλλά και τις ψυχολογικές επιπτώσεις οποιασδήποτε παθοψυχολογικής διαφοροποίησης στην επεξεργασία του χρόνου. Η παρούσα συλλογή επεξεργασίας του χρόνου σε κλινικούς πληθυσμούς είναι ένα εξαιρετικό σημείο αναφοράς για φοιτητές και ερευνητές που ενδιαφέρονται για το θέμα, αλλά λειτουργεί και ως εφαλτήριο για την ανταλλαγή ιδεών και την προώθηση της κατανόησης των τρόπων που η στρέβλωση του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε ένα διαταραγμένο εγκέφαλο και το αντίστροφο.

Συμμετοχές στο βιβλίο από τους: Ryan D. Ward, Billur Avlar, Peter D Balsam, Deana B. Davalos, Jamie Opper, Yvonne Delevoye-Turrell, Hélène Wilquin, Mariama Dione, Anne Giersch, Laurence Lalanne, Mitsouko van Assche, Patrick E. Poncelet, Mark A. Elliott, Deborah L. Harrington, Stephen M. Rao, Catherine R.G. Jones, Marjan Jahanshahi, Bon-Mi Gu, Anita J. Jurkowski, Jessica I. Lake, Chara Malapani, Warren H. Meck, Rebecca M. C. Spencer, Dawn Wimpory, Brad Nicholas, Elzbieta Szelag, Aneta Szymaszek, Anna Oron, Melissa J. Allman, Christine M. Falter, Argiro Vatakis, Alexandra Elissa9vet Bakou

Περισσότερα...